Certifikat


NTEX är certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt IATA och AEO. Nedan finner ni dessa certifikat samt vårt Försäkringscertifikat och andra tillstånd.